วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

ชื่อสมาชิก

ชื่อสมาชิก

1. นางสาวสุธิดา  โฉมเฉลา      เลขที่   5
  2. นางสาวสมฤทัย   โสดา         เลขที่  21
   3.  นางสาวอารี  วิลัยวงษ์           เลขที่   31
  4.  นางสาวอัจฉรา   ประทุม       เลขที่   33
    5.  นางสาวชลิดา  กันหามาลา   เลขที่   42


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6/6

บุคคลที่มีคุณความดี ในอำนาจเจริญ

บุคคลที่มีคุณความดี ในอำนาจเจริญ

ประวัติ


นายศักดิ์ดา   จันเทวา


เกิดวันที่ 8  กรกฎาคม  2513
ที่อยู่  85  หมู่ 3  บ้านดอนหวาย  ตำบล บุ่ง  อำเภอเมือง  จังหวัด อำนาจเจริญ

ประวิติด้านการศึกษา
-จบประถมศึกษาที่  โรงเรียนดอนหวายตาไกล้เหล่าเจริญ
-จบปริญญาตรีที่ มหาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต( เอกพัฒนาชุมชน )

ประวัติการทำงาน
-ประธานเยาวชนตำบลบุ่ง
-ประธานชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์2
-กรรมการวัดดอนหวาย
-กรรมการวัดสระเกษ  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
-กรรมการวัดหนองตาไกล้ บ้านหนองตาไกล้ตำบลห้วยไร่
-กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอนหวายหนองตาไกล้เหล่าเจริญ
-คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุ่งกระท้าง
-กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอำนาจเจริญ2
-อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
-อดีตเลขานุการนายกเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ